Evropska komisija prepoznala devastaciju reke Tare izgradnjom autoputa

Srbija

NVO Green Home pozdravlja nalaze novog nacionalnog izveštaja za Crnu Goru u kojem se ocenjuje da je u oblasti zaštite životne sredine dostignut određeni dio pripreme, ali sa ograničavajućom primenom zakonskih propisa, posebno u oblasti upravljanja otpadom, kvalitetom voda, zaštitom prirode i klimom kao najproblematičnijim, saopšteno je iz te NVO.

Foto: pixabay

„S obzirom na to da je Evropska komisija dala gotovo iste preporuke kao i prethodne godine, očigledno je da nismo uspostavili dobre politike u spomenutim oblastima što se danas odražava na nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza u preuzetim rokovima.

Sudeći po izveštaju i postojećim trendovima, Crna Gora nije u prethodnom periodu uspostavila sistemske i operativne kapacitete za sprovođenje propisa u oblasti voda, zaštite prirode, upravljanja otpadom”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, od posebne važnosti je to što je Evropska komisija prepoznala devastaciju reke Tare izgradnjom autoputa, zbog čega se traži sprovođenje hitnih mera očuvanja i poboljšanja ekoloških vrednosti ovog područja, kao i Ulcinjske solane, Skadarskog jezera i drugih potencijalnih Natura 2000 područja.

„To je znak da ne možemo više u javnosti polemisati da li postoji devastacija ili ne, već je ona evidentirana kao vrlo ozbiljna i relevantna u procesu pristupanja Crne Gore ka EU i mora se kao takva tretirati”, kazali su iz Green home-a.

Sanacija nelegalnih odlagališta otpada je, kako su dodali, već decenijama unazad prioritet i dok se izveštajem naglašava hitna potreba remedijacije i uspostavljanje infrasrukture za prikupljanje i reciklažu otpada, dotle nadležne institucije nisu još uvek izradile Specifični plan za implementaciju Direktive o deponijama.

„Evidentno je prolongiranje u izradi i funkcionalnom uspostavljanju rada postrojenja za prečišćavanju otpadnih voda, sistemu monitoringa površinskih i podzemnih voda, jačanja administrativnih kapaciteta što za posledicu ima ograničeno ocenjeni napredak”, kažu iz te NVO.

Kako smatraju u Green home-u, izveštaj i preporuke Evropske komisije ukazuju na to da Crna Gora nedovoljno radi na jačanju administrativnih i finansijskih kapaciteta i implementaciji zakonske regulative što usporava i usložnjava celokupni proces pregovora.

„Posledice nedovoljne posvećenosti i kvalitetnog angažovanja donosioca odluka i vezanih društvenih aktera, u procesu sprovođenja transponovanih tekovina dostižu svoju kulminaciju – stvorio se sistemski i društveni čvor nerešenih horizontalnih vertikalnih pitanja u najvažnijim oblastima Poglavlja 27 a njihova rešenja se ne naziru.

U nedostatku političke volje za sprovođenje preuzetih evropskih propisa, prolongiraju se i odugovlače procesi, što nas neće dovesti do zatvaranja pregovaračkog poglavlja i ulaska u EU”, navode iz Green home.

Milisav Pajević