Evropska komisija predstavila energetski paket ciljeva do 2030. godine

Svet

Evropska komisija objavila je 22. januara ove godine klimatske i energetske ciljeve do 2030. godine. Prema ovom energetskom paketu, zemlje Evropske unije bi do 2030. godine morale smanjiti emisiju ugljen dioksida za 40% u odnosu na 1990. godinu, ali i povećati udeo iz obnovljivih izvora energije na bar 27%. Ključni elementi ovog paketa su i poboljšanje energetske efikasnosti, stvaranje stabilne energetske rezerve, konkurentnost tržišta, sigurno snabdevanje energijom, novi sistem upravljanja koji je zasnovan na nacionalnim planovima za konkurentnu, sigurnu i održivu energiju.

Predsednik Evropske komisije, Hose Manuel Baroso (José Manuel Barroso) na predstavljanju ovog energetskog paketa izjavio je da je njihov cilj veće oslanjanje na domaću proizvodnju što će dati stabilnost investitorima, podržati sigurnost snabdevanja, ali i doprineti otvaranju novih radnih mesta.

Komesar za klimatske akcije Koni Hedegard (Connie Hedegaard) rekla je da je ovaj energetski paket bitan zbog toga što postavlja okvire za energetsku politiku Evrope, kao i da bi svaka zemlja trebalo sebi da postavi ambiciozne ciljeve u ovoj oblasti.
Ciljevi koje je predstavila ova komisija nisu obavezujući, a posle debata koji će se održavati tokom ove godine, prvi zakonski predlozi se očekuju početkom sledeće godine.

S.J.