Evropska komisija pokrenula reviziju direktiva o OIE i EE

Vesti | Energetska efikasnost | Svet

Foto-ilustracija: Unsplash (Zhang Fengsheng)

Evropska komisija preduzela je prve korake u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj efikasnosti i pozvala građane i učesnike da iznesu svoje komentare na temu planova za njihovu izmenu. Revizija te dve direktive važna je pri utvrđivanju kako će politike koje se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost pomoći u postizanju ciljeva Evropskog zelenog plana kad je reč o pitanjima klime i zaštite okoline. Revizije su deo šireg procesa koji se temelji na predviđenom donošenju Plana za klimatske ciljeve.

U okviru Plana za direktivu o obnovljivoj energiji proceniće se treba li povećati udeo obnovljive energije u Evropskoj uniji, za koji je sada predviđeno da treba biti najmanje 32 odsto u 2030. godini, i treba li prilagoditi druge delove Direktive u skladu s Evropskim zelenim planom, uključujući Strategiju za bioraznolikost.

U okviru Plana za Direktivu o energetskoj efikasnosti oceniće se prikladnost postojećih propisa za ostvarivanje aktuelnih ciljeva u pogledu energetske efikasnosti od najmanje 32,5 odsto za 2030.

Odgovore koji se odnose na ta dva plana treba poslati do 21. septembra.

Sledeća faza u reviziji tih direktiva biće otvoreno javno savetovanje koje će započeti krajem ove godine.

Više informacija možete pronaći ovde.

 Izvor: OIE Hrvatska