Evropska energetska nagrada za škole u Paraćinu

Foto-ilustracija: Pixabay

Projekat energetske rehabilitacije četiri osnovne škole na teritoriji opštine Paraćin, za koje je Vlada Švajcarske obezbedila sredstva, omogučiće i pristupanje procesu sertifikacije za Evropsku energetsku nagradu.

Evropska energetska nagrada predstavlja sistem sertifikacije u upravljanju kvalitetom. Za sada je njenim sistemom obuhvaćeno oko 1.400 gradova i opština u Evropi.

Projekat obnove škola u Popovcu, Buljanu, Stubici i Sikirici, pored pristupanju valorizacije za nagradu, podrazumevaće i edukaciju zaposlednih.

Opština Paraćin već godinama radi na obezbeđivanju uslova za sprovođenje ovog projekta.

Nakon što je mapirano čak 46 potencijalnih opština za izvođenje projekta energetske efikasnosti, zbog dobrih prethodnih rezultata u ovoj oblasti, Paraćin je ušao u najuži izbor, pored još 3 opštine kojima će biti dodeljena sredstva.

Jelena Cvetić

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.