Evropska unija zabranjuje još jedan pesticid

Hrana

Države Evropske unije donele su odluku o zabrani uvoza voća koje sadrži tragove hloropirifosa, vrste pesticida koja je veoma štetna za ljudsko zdravlje, čime će biti zabranjen u svim zemljama članicama.

Foto-ilustracija: Unsplash (Matheus Cenali)

Svako uvezeno voće koje sadrži ovaj insekticid će, nakon prelaznog perioda od tri meseca, biti povučeno sa tržišta. Dozvola za hlorpirifos istekla je u januaru ove godine.

Hlorpirifos predstavlja efikasnu zaštitu za više od 50 useva od velikog broja štetočina. U upotrebi je još od šezdesetih godina prošlog veka. Poljoprivrednici masovno koriste ovaj pesticid i čest je sastojak brojnih komercijalnih preparata koji se prodaju u našoj zemlji.

Ovom odlukom Evropske unije domaći izvoznici će se naći pred potencijalnim problemom.

Mnogi podaci ukazuju na to da hloropirifos ima negativan uticaj na zdravlje dece, a dovodi i do genetskih oštećenja, steriliteta, problema sa probavom i kancera.

Njegovi tragovi najčešće se mogu naći na jabučastom voću.

Polovinom ove godine očekuje se donošenje pravilnika kojim će se naše zakonodavstvo uskladiti sa evropskim.

Jelena Cvetić