EU projekt jačanja sistema inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utiču na okolinu

Region

euSa ciljem unapređenja celokupnog stanja okoline u Republici Hrvatskoj i smanjenja zagađenja kroz unapređenje inspekcijskih nadzora, u Ministarstvu zaštite okoline i energetike započinje sprovođenje EU projekta tehničke pomoći “Jačanje sistema  inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utieču na okolinu”.

Za sprovođenje projekta je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana Austrijska agencija za okolinu (Umweltbundesamt). Vrednost projekta je 398.580 evra od čega se 90% vrednosti projekta finansira iz programa Prelazni instrument, a 10% je nacionalno sufinansirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoline i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, inspekcija zaštite okoline. Uz inspekciju zaštite okoline, u projektu učestvuju i ostale inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoline postrojenja koja značajno utiču  na okolinu. Na primer: vodopravne, veterinarske, sanitarne, rudarske, elektroenergetske inspekcije, zatim inspekcije opreme pod pritiskom, zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja.

Značajnu ulogu u sprovođenju projekta imaće i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva. Projekt traje 12 meseci s početkom sprovođenja  9. januara 2017. godine.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sistema za ispitivanje punog opsega učinaka na okolinu od strane postrojenja koja značajno utiču na okolinu.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sledećih glavnih rezultata: sprovođenje  analize i izrada Izveštaja o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi sa usklađenošću sa odredbama Direktive o industrijskim emisijama.

Zatim, izrada preporuka za unapređenje sprovođenja i kontrole sprovođenja propisa u području industrijskih emisija. Tu je i izrada i distribucija Smernica za sprovođenje  inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim u skladu sa odredbama propisa iz područja zaštite okoline. Spomenimo i unapređenje kapaciteta ciljnih grupa koji se odnose na inspekcijska tela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan uticaj na okolinu kroz ciljane edukacije i studijsku posetu. Neizostavno je i unapređenje komunikacije i saradnje ministarstva s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dve panel rasprave.

Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju koje je planirano za februar 2017. godine.

Izvor: mzoip.hr

V.V.