EU nije dostigla ciljeve iz oblasti biodiverziteta, kvaliteta vazduha i zagađenja bukom

Svet | Održivi razvoj

odrzivi-razvoj ecologic.rs

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) saopštila je početkom marta 2015. godine da Evropska unija još uvek nije dostigla ciljeve koje je postavila iz oblasti biodiverziteta, kvaliteta vazduha, zagađenja bukom.

U izveštaju koji je objavljen „Životna sredina u Evropi – stanje i perspektive 2015“ EEA je istakla da se više otpadnih sirovina reciklira, vazduh je čistiji, kao i da se manje smeća odlaže na deponije. Međutim, rezultati očuvanja biljnog i životinjskog sveta su nezadovoljavajući, a Evropa nije blizu cilja koji je postavljen da se 2020. godine zaustavi nestajanje vrsta. Osim toga, istaknuto je da će u budućnosti posledice klimatskih promena i nestajanje vrsta biti izraženije.

Navedeno je i da je zagađenje vazduha i zagađenje bukom prisutno, kao i da ostavlja znatne posledice na gradske sredine, tako da godišnje oko 440 hiljada osoba umre od direktnih posledica zagađenja vazduha i buke.

Direktor Evropske agencije za životnu sredinu gospodin Hans Brujninks izjavio je da se mora odmah delovati kako bi se ispunio cilj koji je postavljen da se 2050. godine dobro živi u okviru mogućnosti planete.

Sandra Jovićević

foto: ecologic.rs