EU mora da unapredi zakone vezane za cirkularnu ekonomiju

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto: pixabay

Povezivanjem cirkularne ekonomije i bio-ekonoije moglo bi da pospeši efikasnost i da smanji pritisak na prirodne resurse Evrope.

Ovo je stav Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA). Oni su izjavili da politike EU i dalje nisu dobre i dovode do rasipanja hrane, nedovoljnu upotrebu biomase i da je potrebno da se ove oblasti izmene i prilagode izazovima životne sredine, neophodna je inovacija i brži prelazak na održivost.

Novi izveštaj agencije ukazuje na to da politike iz ovih oblasti nisu dobro povezane i smatraju da je potrebno da se one dodatno usklade. Manje predstavljeni aspekti politika uključuju dizajn proizvoda kao i infrastrukture, saradnju između različitih učesnika u proizvodnim lancima i smatraju da bi ove zakone trebalo pospešiti kako bi se smanjio stres na životnu sredinu a ukupni životni ciklus proizvoda se produžio.

Iz agencije kažu da bi proizvodi bazirani na biomaterijalima trebalo da budu osmišljeni tako da maksimiziraju pozitivne strane biorazgradivosti i da bi tehnološke inovacije trebalo iskoristiti na taj način da se utiče na ponašanje potrošača.

Napominje se da je jedna od inovacija koje obećavaju u oblasti cirkularne ekonomije jeste 3D štampanje bioplastike, usevi sa višetrukom upotrebom kao i tretmani biološkog otpada.

Milan Zlatanović

Izvor: energylivenews