ESCO projekti energetske efikasnosti za javne ustanove

Svet

EBRD ESCO sansa 1

U sredu 24. septembra 2014. godine održana je konferencija „ESCO šansa za unapređenje energetske efikasnosti“ u prostorijama Privredne komore Srbije. Konferenciju su organizovali Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ministarstvo rudarstva i energetike i Privredna komora Srbije.

Na ovoj konferenciji bilo je reči o uvođenju inovativnih pristupa u pružanju komunalnih usluga (ugovor o energetskom učinku, unapređenje tenderskog procesa, jačanje učešća privatnih kompanija za energetske usluge).

Evropska banka za obnovu i razvoj(EBRD) omogućila je da privatni investitori učestvuju u Regionalnom programu energetske efikasnosti za Zapadni Balkan u koji je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) uložio preko 23 miliona evra.

Kroz ESCO program privatne kompanije će sprovesti projekte energetske efikasnosti u javnim ustanovama što će smanjiti rashode za grejanje, rasvetu, ventilaciju.Lokalne samouprave kroz ovaj program mogu dobiti do 130 miliona evra i uštedeti oko 30 miliona evra godišnje.

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisaće tender za javne ustanove koje žele da učestvuju u poboljšanju energetske efikasnosti, a uz pomoć savetnika biće adekvatno pripremljene za sprovođenje ESCO projekta.

Sandra Jovićević

foto: cedefotum.org