“Erste Bank“- odgovornost prema životnoj sredini

erste-banka“Erste Bank” napravila je strategiju povezivanja osnovnog poslovanja “Erste Banke” sa društvenom odgovornošću sa željom da proizvodi i usluge Banke predstavljaju ekonomske, društvene i ekološke izazove. U tom smeru preuzimanja odgovornosti da svoje odluke o finansiranju zasniva na društvenim i ekološkim kriterijumima, “Erste Bank” je usvojila Politiku odgovornog finansiranja i Politiku zaštite životne sredine.

“Erste Bank” je u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler učestvovala u realizaciji Nacionalnog Foruma za “Zelene ideje” koji je pokrenula Trag fondacija a čiji je cilj podsticanje pojedinaca, udruženja i malih preduzeća da razviju inovativne preduzetničke projekte koji su zasnovani na principima održivog razvoja. Tri pobedničke ideje nagrađene su sa po 8.000 dolara za realizaciju projekata.

U projekte zaštite životne sredine tokom 2013. godine “Erste Bank” uložila je 89 miliona dinara. Uveden je sistem praćenja uticaja transporta na životnu sredinu, upotreba 100 odsto recikliranog papira a nastavljeno je i finansiranje obnovljivih izvora energije. U cilju racionalizacije potrošnje električne energije, tokom decembra 2013. godine reprogramiran je i vremenski režim rada spoljnih reklamnih oznaka, tako da se na svim planiranim pozicijama gase u određeno vreme.