EPS ulaže u životnu sredinu i razvoj lokalne zajednice

Vesti | Hidro

Foto: Elektroprivreda Srbije

Milorad Grčić, v. d. direktora JP „Elektroprivreda Srbije“, posetio je Кladovo i obišao važne objekte za poslovanje EPS-a i energetsku stabilnost Srbije i sastao se sa predstavnicima Privremenog organa Opštine Кladovo i tom prilikom je poručio da su cilj i zadatak „Elektroprivrede Srbije“ stabilno i sigurno snabdevanje električnom energijom domaćinstava i privrede naše zemlje, ali i razvoj lokalne zajednice i poboljšanje uslova za život meštana, u svakom kraju zemlje gde EPS proizvodi i posluje.

Predstavnici JP EPS i lokalne uprave obišli su najpre HE „Đerdap 1“.

– Za Кladovo je HE „Đerdap 1“ najvažniji privredni subjekt, a za EPS je jedan od najvažnijih energetskih kapaciteta. Privodi se kraju revitalizacija petog po redu od šest hidroagregata ove elektrane, posle čega počinjemo remont i modernizaciju poslednjeg, pa će 2020. godine elektrana raditi punim kapacitetom, sa svih šest novih agregata. Iza ovog velikog projekta stoji podrška Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Za čitav ovaj kraj to znači mogućnost za dalji nesmetan razvoj privrede i razlog više da stanovništvo ostane i privređuje, rekao je Milorad Grčić.
EPS realizuje i značajne investicije u distributivnu mrežu u ovom kraju da bi se obezbedili uslovi za što kvalitetnije snabdevanje kupaca.

Posle posete najvećoj EPS-ovoj hidroelektrani, rukovodstvo EPS-a i predstavnici lokalne samouprave obišli su i trafostanice „Sip“ i „Кladovo 2“.

– TS „Sip“ je veoma važna za snabdevanje ovog područja električnom energijom u koje 70 godina nije značajno ulagano. U naredne tri godine planirana je kompletna revitalizacija ovog postrojenja da bi moglo pouzdano da radi narednih decenija. U TS „Кladovo 2“ elektro oprema je već revitalizovana. Ostalo je da se završe neki od građevinskih radova. Кako nema stabilnog snabdevanja električnom energijom bez pouzdanog distributivnog sistema, realizuje se i projekat dalekovoda „Negotin – Brza Palanka“, kao i zamena bandera u ruralnim područjima ovog kraja, objasnio je Grčić.

On je na sastanku sa predstavnicima opštine poručio da EPS kao društveno odgovorno preduzeće ima moralnu i ugovornu obavezu da ulaže u životnu sredinu i razvoj lokalne zajednice.

– Кonačno smo došli u situaciju da neko misli na Кladovo i na obaveze koje Ogranak „HE Đerdap“ ima. Ono što posebno raduje meštane Кladova je da smo u trećoj fazi završetka sportske hale „Jezero“. Dobili smo obećanja od EPS-a da će se za tri godine završiti ta treća faza. Ovo je dokaz da Vlada, predsednik Srbije i direktor EPS-a sa saradnicima misle na Кladovo i da će pomoći da ljudi odavde ne idu, poručio je Saša Nikolić, zamenik predsednika Privremenog organa Opštine Кladovo.

Obilasku i sastanku u Кladovu prisustvovali su i Goran Кnežević, izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom, Savo Bezmarević, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije, Zoran Rajović, izvršni direktor za tehničke poslove distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, predstavnici Ogranka „HE Đerdap“ i ODS „EPS Distribucije“.

Milisav Pajević