EPS u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja prečišćavanja otpadnih voda u TENT A

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto rešenje da je nosilac projekta JP Elektroprivreda Srbije iz Beograda u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE Nikola Tesla A u Obrenovcu.

Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnose se na postrojenje za tretman zauljenih otpadnih voda G2, gde nije ugrađena automatska rešetka za uklanjanje grubog i inertnog materijala i postrojenje za prečišćavanje zauljenih voda U1, gde nije izgrađena DAF jedinica, već je zamenjena skraperom u podužnom taložniku, hvatačem ulja, bazenima za izdvajanje ulja i peščanim filtrima, kao i ažuriranje propisanih mera zaštite životne sredine tokom perioda eksploatacije.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević