EPS traži partnera za Vetropark Kostolac

JP Elektroprivreda Srbije raspisala je međunarodno javno nadmetanje, sa postupkom prekvalifikacije, za nabavku robe, usluga, radova i povezanih usluga za „Projekat obnovljivih izvora energije – Vetropark Kostolac„.

Foto: pixabay

Projekat obuhvata vetropark instalisane snage 66 MW u Kostolcu na reci Dunav.

Cilj projekta je povećavanje i diverzifikacija energetskih resursa i doprinos proizvodnji električne energije u Republici Srbiji, bez emisije štetnih gasova, a samim tim i negativnih uticaja na životnu sredinu.

Do sada je završena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Studija opravdanosti sa idejnim projektom za vetroelektranu Kostolac i Idejno rešenje za interne saobraćajnice.

Takođe, dobijena je i građevinska dozvola za većinu projekata.

Ceo projekat podeleljen je na dva tendera. Prvi se odnosi na vetroagregate, temelje i električne radove. Glavni obim posla ovde se odnosi na vetroelektranu sa 20 vetroagregata maksimalnom visinom rotora 117 metara, maksimalnom visinom vetroagregata 180 metara i ukupnom snagom od 66 MW. Pored vetroagregata, planirana je i izgradnja trafostanice 35/110 kV, zgrade trafostanice i upravne zgrade.

Drugi tender odnosi se na građevinske radove – interne saobračajnice i priključci na državne puteve, projektovanje i izgradnja internih saobraćajnica i projektovanje i izgradnja priključaka na državne puteve.

Kako se navodi u tenderu, izgradnja vetroparka finansiraće se iz sredstava KfW banke.

Izvor: Blic

Milisav Pajević