EPS realizovao 17 projekata iz oblasti ZŽS u termoelektranama

Srbija

f

Delegacija Evropskog parlamenta posetila je Ogranak TENT u Obrenovcu.

Izvršni direktor za proizvodnju električne energije u JP EPS gospodin Savo Bezmarović izjavio je da je pre 15 godina početo sa realizacijom projekata koje je EU donirala elektroenergetskom sektoru Srbije. Modernizacijom i revitalizacijom postrojenja povećana je proizvodnja električne energije za više od 3,2 milijarde kWh na godišnjem nivou, uz velike uštede u potrošnji uglja. On je dodao da je time povećana instalisana snaga termoblokova za više od 150 MW, bez gradnje novih kapaciteta, kao i efikasnost njihovog rada.

Predsednik Odbora evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje gospodin Eduard Kukan naveo je da su sredstva koja dolaze iz EU veoma važna, jer pomažu da se podignu ekološki standardi na viši nivo i stvore uslovi za mnogo bolji život ljudi.

Od 2001. godine „Elektroprivreda Srbije“ je u svojim termoelektranama realizovala 17 projekata posvećenih zaštiti životne sredine. Uloženo je 154,71 miliona evra sopstvenih sredstava, a 58,85 miliona evra je kroz IPA fondove finansirano od Evropske unije.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević