EPS raspisao poziv za izradu studije uticaja na životnu sredinu

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ 30. decembra 2014. godine raspisalo je poziv za podnošenje ponude za „Izradu studije uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative – Tehnološka celina – elektrodistributivna PD JP EPS“.

Kako je EPS naveo, cilj ovog poziva je obezbeđivanje kontinuiteta usaglašenosti poslovanja sa propisima u oblasti uticaja na životnu i radnu sredinu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kroz analizu očekivanih izmena pravne regulative prema zahtevima propisa u Evropskoj uniji. U okviru ove studije, posebno će biti izvršena analiza stanja i upravljanje emisijama ugljen dioksida, analiza aspekata uticaja na životnu sredinu i upravljanje posebnim tokovima otpada, analiza uticaja na radnu sredinu koja obuhvata uticaj buke i elektromagnetnog zračenja, kao i projektovanje, razvoj i implementaciju softverske aplikacije za bezbednost na radu.

Zainteresovani ponuđači moraju ispuniti obavezne uslove iz Zakona o javnim nabavkama, ali i dodatne uslove (da poseduje neophodan finansijski, poslovni, tehnički i kadrovski kapacitet, da poseduje sertifikovan menadžment sistema saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i OHSAS 18001).

Ponuđač mora dostaviti ponudu sa svim prilozima na srpskom jeziku i to do 29. januara 2015. godine. Svi zainteresovani mogu podneti samo jednu ponudu, a kriterijum za izbor ponude biće najniža ponuđena cena.

Rok za izradu studije iznosi 11 meseci od dana potpisivanja ugovora.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs