EPS raspisao poziv za izradu studije o primeni letećeg pepela u putogradnji

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 13. januara 2015. godine javni poziv za izradu studije „Primena letećeg pepela u putogradnji – izrada tehničkih uslova kroz izgradnju saobraćajnica – I faza“.

Svi zainteresovani za izradu ove studije moraju dostaviti tehničku dokumentaciju koja će sadržati glavni građevinski projekat poboljšanja puta sa upotrebom pepela iz TE „Morava“, projekat geodetskog obeležavanja i projekat saobraćajne signalizacije i opreme.

Ponuđač mora da poseduje neophodni finansijski, poslovni i tehnički kapacitet, a ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku do 12. februara 2015. godine.

Ponuda može biti podneta samostalno, može je podneti grupa ponuđača ili ponuđači sa podizvođačima. Kriterijum za izbor izvođača je najniža ponuđena cena.

Rok za izvršenje ponude je 365 dana, dok je rok za početak izvršenja usluge najkasnije tri dana od potpisivanja ugovora.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs