EPS raspisao konkurs za Studiju o stanju sistema za zaštitu podzemnih voda i priobalja hidroelektrana EPS

Srbija

eps

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge „Studija o stanju sistema za zaštitu podzemnih voda i priobalja hidroelektrana EPS (HE „Đerdap I i HE „Đerdap 2“)“.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, cilj programskog zadatka je sagledavanje uticaja usporenih vodostaja Dunava na režim i kvalitet podzemnih voda, utvrđivanja efekata koje obezbeđuju drenažni sistemi (novoizvedeni, rekonstruisani i nerekonstruisani), poboljšanje režima njihove eksploatacije, kao i utvrđivanje potrebe i preduzimanja blagovremenih intervencija na zaštiti područja.

Ponuđač pored obaveznih mora ispinuti i dodatne uslove koji se odnose na posedovanje neophodnog finansijskog, tehničkog, kadrovskog i poslovnog kapaciteta.

Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Rok za podnošenje ponude je 11. mart 2016. godine do 11 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: eps.rs