EPS raspisao konkurs za optimizaciju DCS sistema

Srbija

EPS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 4. februara 2015. godine konkurs za izradu studije „Dinamička regulacija kotla Bloka TENT B1 posle uvođenja sistema DCS sa predlogom optimizacije procesa“.

Cilj ovog projekta je izvršenje dinamičke optimizacije radnih karakteristika bloka i to analiza dinamičkih osobina dodavača i mlinova, analiza regulacione strukture koju pokriva glavni regulator, analiza kruga vazduh-dimni gas, analiza kruga voda-para, analiza temperaturnih procesa, analiza rada sistema u koordinisanom modu, analiza rada sistema u smislu kvalitetnog praćenja zadate reference.

Na konkurs se može prijaviti ponuđač ili grupa ponuđača sa samo jednom ponudom. Prijave je potrebno dostaviti na srpskom jeziku, a rok za podnošenje ponude je 6. mart 2015. godine.

Kriterijum po kojem će se vršiti izbor ponuđača biće najniža ponuđena cena. Rok izvršenja usluge je osam meseci od dana potpisivanja ugovora.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs