EPS raspisao konkurs za implementaciju ERP sistema

Srbija

sap bitdaily.gr

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za drugu fazu implementacije ERP sistema (SAP BPC) za privredna društva.

Kako je navedeno, predmet javne nabavke usluga uz isporuku dobara je nabavka SAP softverskih licenci sa proizvođačkom podrđkom na period od 6 meseci i usluga implementacije SAP softvera, kao i edukacija prema standardima proizvođača softvera. Da bi ušestvovao u procesu ove javne nabavke, ponuđač mora da ispuni obavezne i dodatne uslove koji podrazumevaju da ponuđač poseduje neophodni finansijski, poslovni i kadrovski kapacitet.

Ponuđač može podneti jednu ponudu koja mora biti na srpskom jeziku i to do 1. jula 2015. godine. Kriterijum za odabir ponude biće najniža ponuđena cena, a rok za izvršenje usluga ne sme biti duži od 6 meseci.

Sandra Jovićević

foto: bitdaily.gr