EPS raspisao konkurs za ekološko upravljanje kvalitetom uglja na deponiji „Tamnava-Zapadno polje“

Srbija

EPS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ 18. februara 2015. godine objavilo je poziv za ponuđače za nabavku infrastrukturnih radova za sistem za upravljanje kvalitetom uglja na deponiji površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“. Konkurs obuhvata nabavku materijala, izvršenje radova, ispitivanje i puštanje u rad, probni rad sa testom kapaciteta, kao i obaveze tokom perioda obaveštenja o kvarovima.

Svi zainteresovani ponuđači moraju, između ostalog, imati prosečan godišnji promet od trideset miliona evra u poslednje tri godine, sertifikat ISO kvaliteta, opšte i posebno iskustvo na sličnim poslovima u poslednjih deset godina. Takođe, moraju podneti izjavu o preuzimanju obaveza i garanciju ponude od 150 hiljada evra.

Ponuđači mogu podneti kvalifikacionu dokumentaciju i tehničku i komercijalnu ponudu do 17. aprila 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs