Uskoro rekonstrukcija hidroelektrane „Potpeć“

Srbija | Hidro

Foto: Wikimedia/Javno vlasništvo

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“, Sektor za ključne investicione projekte iz Beograda, podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane „Potpeć“, instalisane snage 3 x 20 MW, na reci Lim u opštini Priboj i projekta izgradnje dodatnog agregata na hidroelektrani „Potpeć“ instalisane snage 13,3 MW.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević