EPS-ovi projekti revitalizacije postojećih i izgradnje novih hidroelektrana

Srbija

Direktor Direkcije EPS-aDirektor Direkcije EPS-a za obnovljive izvore, gospodin dr Vladimir Đorđević, u intervju za „kWh” govorio je o razvoju obnovljivih izvora energije sa posebnim osvrtom na razvoj hidroenergije, odnosno revitalizaciju postojećih hidroelektrana i izgradnju novih većih HE, kao i MHE. Između ostalog, on je rekao da EPS godišnje proizvede oko 30 odsto električne energije iz hidroelektrana.

Prema njegovim rečima, nedavno je završena revitalizacija HE „Bajina Bašta”, a 2011. završena je revitalizacija HE „Ovčar banja” i HE „Međuvršje”; u toku je revitalizacija HE „Đerdap 1”; potpisan je ugovor za revitalizaciju HE „Zvornik; i predstoje poslovi na revitalizaciji hidroelektrana, poput revitalizacije glavne opreme na „Vlasinskim HE” .

Gospodin Đorđević, u intervju za „kWh”, rekao je i da je raspisan tender za idejni projekat revitalizacije HE „Bistrica”, i tender za izradu dokumentacije, odnosno za idejni projekat za četvrti agregat za HE „Potpeć”.

Kao rezultat srpsko-italijanskog sporazuma o saradnji u energetici, moguć je i projekat gradnje petog agregata u HE „Bajina Bašta”. S tim u vezi, pre nekoliko godina završen je idejni projekat sa studijom opravdanosti za taj agregat, kao i tenderska dokumentacija. Pored toga, sporazum sa Italijom podrazumeva i „Ibarske HE” za koje su završeni idejni projekti.

Osim toga, završena je prva faza projektne dokumentacije za „Moravske HE”, projekta koji EPS radi u partnerstvu sa nemačkim „RWE”.

Od novih velikih projekata planirana je reverzibilna hidroelektrana „Bistrica” sa četiri agregata po 170MW.

Kada je reč o malim hidroelektranama, planirana je modernizacija 15 postojećih MHE i gradnja 7 novih, a za isplative MHE, za koje su dobili lokacije od Ministarstva energetike po Javnom pozivu, zatražiće energetske dozvole.

Energetski portal
foto: kWh