EPS objavio poziv za idejno rešenje smanjenja koncentracije azotnih oksida u TENT A

Srbija

EPS

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge izrade studije „Idejno rešenje u cilju smanjenja koncentracije azotnih oksida primarnim merama za ložište parnog kotla bloka 4 u TE „Nikola Tesla A““.

Kako je navedeno, cilj izrade ove dokumentacije je smanjenje masenih koncentracija azotnih oksida u cilju usklađivanja ove koncentracije sa graničnom vrednošću emisije propisanom zakonskom regulativom.

Svi zainteresovani ponuđači moraju ispuniti obavezne i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke. Ponuda mora biti podnesena na srpskom jeziku, a kriterijum po kojem će se izabrati ponuđač biće najniža ponuđena cena.

Ponude se mogu dostaviti do 9. aprila 2015. godine, a rok za izvršenje usluge iznosi najviše 180 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs