EPS nabavio vozila za lokaciju kvarova na podzemnim vodovima

Vesti | Srbija

Foto: Elektroprivreda Srbije

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ nabavilo je tri najmodernija ispitno merna sistema za lokaciju kvarova na podzemnim vodovima, koji će unaprediti pouzdanost snabdevanja električnom energijom.

Oprema je smeštena u terenska vozila sa pogonom na sva četiri točka i poseduje nezavisno lokalno napajanje za rad u uslovima kada je trafostanica bez napona.

– EPS je nabavio tri najmodernija vozila, koja mogu da se kreću po svim terenima i svim vremenskim uslovima. To je važno da bi ekipe mogle da stignu na bilo koju tačku. Vozila sa ispitno mernim sistemima predviđena su za dijagnostifikovanje uz pomoć opreme kojom je moguće u najkraćem roku pronaći gde je kvar ili gde ja kabl prekinut. Nedavno smo u Кladovu imali slučaj da je ekipa morala po snegu i ledu da pešači 30 kilometara da bi otkrila kvar. Sa novom opremom bi im posao bio znatno olakšan, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.

Moderna oprema skratiće vreme bez napajanja za korisnike i vreme koje ekipe provedu na terenu. Ugrađen je i uređaj za otkrivanje trase podzemnog kabla što ubrzava otklanjanje kvarova.

– U tri vozila sa ispitno mernim sistemima za lokaciju kvarova na podzemnim vodovima u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama EPS je investirao 82 miliona dinara. Nabavljena je oprema najbolja u svetu, potpuno je autonomna jer sistemi imaju svoje agregate i nadam se da ćemo sledeće godine nabaviti još sličnih vozila,  istakao je Grčić.

Zajedno sa Grčićem sa mogućnostima nove opreme upoznali su se i Zoran Rajović, izvršni direktor JP EPS za tehničke poslove distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom i Bojan Atlagić, v. d. direktora ODS „EPS Distribucija“, a nova vozila predstavio je Radisav Urošević, direktor tehničkog sistema „EPS Distribucije“.

Milisav Pajević