EPS nabavio nove agregate za brže otklanjanje kvarova

Vesti | Srbija

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ nabavilo je četiri mobilna dizel električna agregata snage 1.100 kVA za napajanje električnom energijom trafostanica tokom radova, što će omogućiti da ekipe EPS brže intervenišu, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.

Foto: EPS

Dva agregata olakšaće remonte i radove na elektromreži na području Beograda, a po jedan na distributivnim područjima Niša i Кraljeva.

Ukupna vrednost ove investicije je 82 miliona dinara.

„Кrajem prošle godine nabavili smo opremu koja omogućava lakše pronalaženje i bržu popravku kvarova na podzemnim vodovima niskonaponske i srednjenaponske mreže. Sada smo nabavili četiri najmodernija mobilna agregata koji će se koristiti prilikom radova na trafostanicama“, rekao je Grčić tokom posete zaposlenih na obuci za upravljanje agregatima u Beogradu.

Grčić je dodao da agregati imaju dve identične ćelije, da jedan agregat menja trafostanicu od 10 kV, kao i da su u stanju da održe autonomiju između 10 do 20 sati u zavisnosti od toga da li radi jedna ili dve ćelije.

Da bi uspešno obavio svoj posao i proizvedenu električnu energiju sigurno isporučio do tri i po miliona korisnika, EPS stalno ulaže u distributivnu mrežu i nabavku najmodernije opreme.

„Ovo je veoma dobra investicija, za kratko vreme bićemo u mogućnosti da intervenišemo i pojavimo se na mestu na kojem je potrebno u slučaju nekog kvara“, istakao je Grčić i dodao da će zaposleni u EPS-u stalno unapređivati svoja znanja.

Mobilni agregati su novi alat za bolje i sigurnije usluge EPS-a i dvadesetak montera i inženjera iz Niša, Кraljeva i Beograda sa velikim entuzijazmom učestovalo je u obuci za korišćenje ove najsavremenije opreme.

Milisav Pajević