EPS – koliko koštaju nestandardne usluge

Srbija

brojilRTS danas obaveštava da je od početka meseca „EPS Distribucija“ snizila je cene takozvanih nestandaradnih usluga koje pruža građanima. To su usluge koje se uglavnom rade na zahtev građana, i njihova cena je sada jedinstvena u celoj zemlji.

U nestandardne usluge spada vanredna kontrola ili očitavnje brojila i taj trošak sada je od 20 do 30 odsto manji. Jedna od najčešćih usluga – ponovno uključenje struje dužnicima na brojilu, košta duplo, a negde i tri puta manje. Ako je isključnje na brojilu cena je oko 1.000 dinara, a na banderi oko 4.000.

Predrag Matić iz „EPS Distribucije“ kaže da to nisu nikakvi novi nameti po džepove građana, jer su ove usluge i ranije vršene i naplaćivane.

„Međutim, Zakonom o energetici prvi put je stavljeno EPS Distribuciji da definiše nestandrdne usluge i propiše cene tih usluga. Cenovnik je jedinstven za celu teritoriju Republike Srbije, objavljen je na sajtu EPS Distribucije i dostupan je svima i svi ga nogu videti“, kaže Matić.

Cena priključenja na mrežu je nepromenjena ali su znatno pojeftinili troškovi izdavanja uslova za projektovnje i priključenje novih potrošača.

„Za najobičniji objekt sa jednim brojilom bile su 6.900 dinara sada su 4.000, za kolektivno stanovanje od pet do 64 brojila bile su 13.800 dinara, a sada su 9.300 dinara“, rekao je Matić.

Sve nepravilnosi i nepoštovnje novog povoljnijeg cenovnika usluga na terenu građani treba da prijave lokalnim distribucijama.

Ukoliko se utvrdi da potrošači nisu odgovornoi za greške u obračunu ili probleme sa brojilom, trošak će snositi Elektrodistribucija, tako što će im plaćeni iznos refundirati.

Izvor: rts.rs

Vesna Vukajlović