EPS investira u razvoj istočne Srbije

Vesti | Hidro

 

Foto: Elektroprivreda Srbije

Foto: Elektroprivreda Srbije

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ nastavlja investicije u opštini Majdanpek, u kojoj je u poslednje dve godine uloženo 17 miliona dinara u rekonstrukciju niskonaponske mreže i 30 miliona dinara u TS „Donji Milanovac“ za pouzdano snabdevanje električnom energijom oko 10.000 potrošača, kazao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS prilikom nedavne posete Majdanpeku.

EPS u poslednjih nekoliko godina pokušava da uradi nešto što se decenijama nije radilo širom Srbije. Investiramo velika sredstva u proizvodne i distributivne kapacitete. I u opštini Majdanpek, kojoj pripadaju i Donji Milanovac i Lepenski Vir, u prethodnih godinu i po, dve unapredili smo mrežu. Radimo i projekat za snabdevanje lokaliteta Lepenski Vir, uzimajući u obzir planove koje država ima za ovaj deo Srbije, rekao je Grčić.

Rekonstrukcija trafostanica i obnova distributivne mreže omogućile su i smanjenje gubitaka električne energije na teritoriji Majdanpeka, a nova ulaganja doprineće ekonomskom razvoju.

Grčić je sa rukovodstvom opštine posetio više lokacija na kojima su završeni ili planirani radovi i dogovorena je sanacija jednog dela niskonaponske mreže od Debelog Luga do železničke stanice.

U planu je i da se radi niskonaponska linija na Miroču, potez prema Mihajlovu, kao i investicije koje će stabilizovati napajanja pojedinih naselja na području opštine Majdanpek, pre svega mesta Rudna Glava.

Dogovoreno je da se osigura kvalitetno napajanje i za arheološki lokalitet Lepenski Vir, koji je izuzetno veliki potencijal za razvoj turizma.

Grčić je istakao da EPS ulaže značajna sredstva u taj deo Srbije sa ciljem da se svakom korisniku obezbedi sigurno snabdevanje električnom energijom.

– Bez infrastrukture i stabilnog snabdevanja električnom energijom nema razvoja nijednog dela Srbije. Cilj EPS-a je da doprinese stvaranju boljih uslova za život i poslovanje, otvaranje novih fabrika i radnih mesta. Da ljudi ne razmišljaju da odu, već da shvate da se ovde može lepo živeti, rekao je Grčić.

Dejan Vagner, predsednik opštine Majdanpek je zahvalio Grčiću na poseti i istakao da do sada direktor EPS-a nije bio u toj opštini.

– Napravili smo značajne dogovore i razmotrili stanje trafostanica i srednjenaponske i niskonaponske mreže na području Majdanpeka i precizirali aktivnosti koje će da krenu koliko sutra. Sve što je dogovoreno moglo bi da se reši najkasnije u naredne tri do četiri godine, istakao je Vagner.

Na području opštine Majdanpek zajedno sa Donjim Milanovcem ima oko 10.000 potrošača, a mreža je duga više od 1.000 kilometara na izuzetno nepristupačnom terenu.

Ulaganjem u unapređenje distributivne mreže EPS gradi infrastrukturu koja je osnova za razvoj privrede i turizma i time otvaranje novih radnih mesta na području Majdanpeka.

Milisav Pajević