EPS dobio saglasnost za studiju za projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE „Kostolac“

Srbija

eps

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosiocu projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TE „Kostolac“, za blokove B1 i B2 i budući blok B3 u Požarevcu.

Kako je navedeno u saopštenju, svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministartsva.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs