EnPC-INTRANS – Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskih usluga na evropskim tržištima u tranziciji

indexStalna konferencija gradova i opština je deo konzorcijuma koji sprovodi projekat EnPC INTRANS. Vreme trajanja projekta EnPC- INTRANS je od 1.3.2015. do 28.2.2016. godine. Opšti cilj EnPC-INTRANS je povećanje korišćenja energetski efikasnih tehnologija u javnim zgradama i sektoru usluga na način kojim bi se privatni sektor podstakao na učešće u inovativnim finansijskim šemama i time investirao u energetsku efikasnost. Specifični cilj EnPC-INTRANS projekta je jačanje kapaciteta u javnom sektoru na lokalnom nivou za uspostavljanje i korišćenje EnPC modela finansiranja investicija u energetski efikasnije tehnologije u javnom i sektoru usluga.

EnPC-INTRANS koncept unapređenja kapaciteta i alata zajednički su razvili partneri na projektu na osnovu međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske saradnje i razmene koncepata, ideja i iskustava. Koncepti i alati za obuku koji proisteknu iz ovog projekta sprovodiće se i prikazati u devet partnerskih zemalja, i to u Hrvatskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Letoniji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Ukrajini, i predstaviće se ekspertima i zainteresovanim stranama u svih 28 država članica  EU u cilju daljeg širenja rezultata.

Inovativne finansijske šeme koje promoviše EnPC-INTRANS zasnivaju se na modelima ugovaranja energetske usluge kojima se obezbeđuje efikasna proizvodnja i korišćenje energije u javnim zgradama i uslugama. EnPC-INTRANS odnosi se na tržišta 9 različitih evropskih zemalja koje se nalaze u različitim fazama ekonomske tranzicije s ciljem postizanja što niže emisije ugljenika.

Konzorcijum koji sprovodi projekat čine evropski centri kompetentnosti za ugovaranje energetskih učinaka i e-učenje, ali takođe uključuje i različite mreže zadužen za promociju koncepta EPC među lokalnim samoupravama. Sastoji se od Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencije za energetiku i zaštitu klime Baden-Vurttemberg GmbH (KEA) iz Nemačke; Energetskog institut Hrvoje Požar iz Hrvatske (HEIP); Centar za obnovljive izvore energije i uštedu energije iz Grčke (CRES); Agencija za energetiku Gorenjska, Saleska i Koroška regija iz Slovenije (KSSENA); Stručni centar za e-učenje i kontinuirani razvoj iz Slovačke (e-code); Zemgale regionalna energetska agencija iz Letonije (ZREA); Stalna konferencija gradova i opština iz Srbije; Agencija za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije Ploiesti-Prahova iz Rumunije (AE3R); i Finansije i tehnologija iz Ukrajine (FIATU).

Očekivani rezultati:

Najmanje 250 zainteresovanih strana i eksperata iz javnog sektora, ESCO i malih i srednjih preduzeća iz partnerskih država uključeni su u konsultacije zainteresovanih strana.

Najmanje 250 zainteresovanih strana i eksperata iz javnog sektora, ESCO i malih i srednjih preduzeća iz partnerskih država uključeni su u procenu potreba za obukama.

Najmanje 50 trenera iz partnerskih zemalja obučeni su za realizaciju, širenje i replikaciju mera za razvoj kapaciteta i obučavanje razvijenih za vreme trajanja projekta.

Najmanje 1000 lokalnih aktera i predstavnika zajednice iz partnerskih država biće upoznato sa aktivnostima projekta putem „road show-a“.

Najmanje 2000 tehničkih, pravnih i finansijskih eksperata i lokalnih donosilaca odluka iz partnerskih država učestvuju u programu obuke koji se realizuje kroz vebinare, eObuke i obuke na terenu (WP5).

Izvor: www.skgo.org

V.Vukajlović