“Energy Market Forum 2014” u Zagrebu: Napredak i izazov procesa liberalizacije tržišta energije u jugoistočnoj Evropi

Svet

obnovljivi izvori energije

„Energy Market Forum“ u organizaciji “Poslovnog dnevnika” počeo je sa radom 2013. godine  kao stručno-izložbena manifestacija tematski fokusirana isključivo na problematiku energetskog tržišta. Energy Market Forum 2014. “Između tržišta i sigurnosti “ organizuje se u Zagrebu, 28.10.2014. u Maloj dvorani Vatroslava Lisinski.

Koncept ovogodišnjeg foruma proširen je na ceo region i u okviru njega će domaći tržišni igrači, nezavisni profesionalci i ugledni strani eksperti raspravljati o problemima hrvatskog energetskog tržišta i mogućim rešenjima tih problema.

Jedan od najvećih izazova Evropske unije je efikasno upravljanje potrošnjom energije. Ispunjenje ovog zadatka zahteva ogromne promene u načinu života građana, kao i u načinu poslovanja preduzeća i politikama samih zemalja.

“Poslovni dnevnik” sledećeg dana nakon konferencije EMF organizuje jednodnevnu stručnu konferenciju Energetska efikasnost  29. oktobra u maloj dvorani Koncertne dvorane Lisinski u Zagrebu.

Ova konferencija predstavlja godišnji pregled najuspešnijih projekata realizovanih u sektoru energetike, prezentacije podsticajnih mogućnosti i projekata nadležnih državnih institucija, kao i jedinstvena prilika za okupljanje i javnu diskusiju svih učesnika sektora.

D.V