Energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja u BiH

fedmin2101Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. zatim, na osnovu Uredbe o postupku, kriterijumima, formi i sadržaju zahteva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), ministarstvo izdaje saopštenje.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,  sprovodeći pravne norme, obaveštava javnost i zainteresovane strane da uvid u zahteve mogu obaviti u Ministarstvu. Komentare i primedbe na zahteve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 20.01.2017. godine. U prilogu pogledajte koje kompanije su podnele zahteve za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana.

Izvor: fmeri.gov.ba

V.V.