Energetska zajednica usvojila prvu grupu mrežnih pravila i smernica iz Trećeg energetskog paketa

Svet

Foto-ilustracija: Pixabay

Stalna grupa na visokom nivou Energetske zajednice je donela odluke o usvajanju mrežnih pravila i smernica za sektore električne energije i prirodnog gasa: smernice za procedure upravljanja zagušenjima u oblasti gasa; mrežna pravila za interoperabilnost i Pravila za razmenu podataka u oblasti gasa; mrežna pravila za uslove za povezivanje proizvođača na mrežu u oblasti električne energije; mrežna pravila za uslove za povezivanje na mrežu visokonaponskih sistema jednosmerne struje i povezivanje jedinica za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora povezanih na jednosmernu struju u oblasti električne energije i mrežna pravila za zahteve za priključenje u oblasti električne energije.

Mrežna pravila i smernice su propisi koji se donose na osnovu Trećeg energetskog paketa kako bi se uspostavila zajednička pravila za bezbedan rad sistema, integraciju i funkcionisanje tržišta.

Rok za transpoziciju i primenu mrežnih pravila u oblasti gasa i smernica je 1. oktobar 2018. godine uz neka izuzeća koja predviđaju 2020. godinu kao rok. U oblasti električne energije, zahteva se transpozicija do 12. jula 2018. godine, dok rok za primenu ističe tri godine od tog datuma, a to je i model koji se primenjuje na nivou EU.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević