Energetska rekuperacija za veću efikasnost

Svet

rekuperacija

Ruski i japanski naučnici razvili su tehnologiju koja omogućava da se toplota prilikom proizvodnje energije vraća u ložište radi ponovnog korišćenja i tako se uštedi oko 30 odsto energije. Ova metoda zasniva se na rekuperaciji, odnosno cirkulaciji jednog dela materije radi ponovnog korišćenja u istom tehnološkom procesu.

Rukovodilac projekta energetske rekuperacije gospodin Kaoru Maruta izjavio je da posle sagorevanja u uređaju ostaje vruć izduvni gas koji se izbacuje u atmosferu. Ovaj gas je potrebno vratiti u ložište i tako uvećati efikasnost procesa, uštedeti oko 30 odsto energije i smanjiti razmere uređaja za sagorevanje.

Prema rečima naučnika koji rade na ovom projektu, povratak toplote u ložište može biti iskorišćen u svim tipovima gorionika gde sagoreva gorivo. Osim toga, ova tehnologija smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu.

Uređaji za rekuperaciju mogu se primeniti u različitim granama industrije, a mogu se i proširiti na različite vidove goriva.

Sandra Jovićević

foto: serbian.ruvr.ru