Energetska efikasnost može uskoro da postane „novi izvor energije“

novosadski sajamDušan Mrakić, državni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine izjavio je 30. oktobra na manifestaciji „Dani energetike“ u Novom Sadu da energetska efikasnost može u kratkom vremenskom periodu da postane „novi izvor energije“.

On je istakao da se u Srbiji mnogo troši, ali i gubi energija, i da je za narednih nekoliko godina planirano ostvarivanje nekoliko izuzetno važnih programa u ovoj oblasti. Kao jedan od najznačajnijih projekata u oblasti energetske efikasnosti, Dušan Mrkić je izdvojio program „Energetski menadžer“ koji se realizuje u saradnji sa stručnjacima iz Japana. Ovaj program, koji predviđa da sve lokalne samouprave sa više od 20 hiljada stanovnika imaju energetskog menadzer, trebalo bi da zaživi do sredine 2015. godine.

FOTO: sajam.net