Impressum

Impressum

Energetski portal IN000200
E-mail: info@energetskiportal.rs
Address: Bulevar Oslobodjenja 103, 11010 Belgrade, Serbia

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Nevena Djukić, master.philol.

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Sandra Jovićević, filolog

POMOĆNIK UREDNIKA
Marko Radosavljević, dipl.maš.inž. (Stručna reč)

UREĐIVAČKI KOLEGIJUM
prof. dr Goran Jankes, dipl.maš.inž.
Miloš Kostić, dipl.maš.inž.
Marko Radosavljević, dipl.maš.inž.
Nikola Petković, dipl.maš.inž.
Miloš Saleta, dipl.maš.inž.

NOVINARI I FOTOREPORTERI
Jelena Vujadinović, ekonomista
Biljana Krnetić, dipl.građ.inž. – dopisnik iz Novog Sada

WEB
Tim EP.


Prvi urednik do jula 2014.: Biljana Radović, dipl.producent