EMS je prvo državno preduzeće koje uvodi sistem elektronske nabavke

Vesti | Srbija

Foto: EMS AD

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ uvelo je SAP Sourcing rešenje, čime je kompletan P2P (Plan to Payment) proces uvezan kroz SAP. Ovim rešenjem je kompletna realizacija, počev od plana nabavki, preko narudžbenica, nabavki, ugovora i faktura sada objedinjena. Ovo rešenje pruža mogućnost kompletnog praćenja procesa na jednom mestu pomoću softvera, i njime se prati, kako finansijska, tako i vremenska realizacija.

Kada je reč o preduzećima u vlasništvu države, EMS AD je prvi u Republici Srbiji uveo ovo rešenje, odnosno EMS AD je prvo preduzeće koje ovo rešenje koristi u praksi.

– SAP Sourcing nam u svakom trenutku, za svaku javnu nabavku, pruža ažurirane izveštaje i asposlutno sve informacije u vezi sa nabavkom, počev od toga ko je odgovrno lice, u kojoj fazi je nabavka, koja je njena planirana vrednost, ko je sve podneo ponudu, koje su ponuđene cene, uslovi, ugovor koji je potpisan. Ovako kompletirani izveštaji, svakako pojednostavljuju celokupni proces, ubrzavaju ga i obezbeđuju njegovu transparentnost na kojoj EMS AD insistira u svom poslovanju u svim oblastima, naročito u oblasti javnih nabavki – izjavio je Stevan Bucek, rukovodilac Sektora za nabavke u EMS AD.

Implementacijom SAP Sourcing-a, EMS AD je u potpunosti spremno za sprovođenje elektronskih nabavki, odnosno elektronskih licitacija. Zakon o javnim nabavkama iz 2012. godine, koji se primenjivao od 01.04.2013. godine, propisivao je da su naručioci čija ukupna vrednost javnih nabavki na godišnjem nivou prelazi 700 miliona dinara (EMS AD je u toj grupi) obavezni da primenjuju elektronsku nabavku. Izmenama tog Zakona od 04. 08. 2015. godine ta obaveza se izgubila, ali su tendencije da se ona ponovo uvede prilikom novih izmena Zakona o javnim nabavkama.

Ovo je još jedna potvrda da EMS AD u brojnim oblastima poslovanja može biti primer ostalima i da predstavlja sistem koji ide ukorak sa inovacijama i trendovima koji doprinese kvalitetnijem, bržem i efikasnijem poslovanju.