EMS je od sada akcionarsko društvo

Srbija

img_1478691057Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“ Beograd, juče je zvanično, registracijom u Agenciji za privredne registre, promenilo pravnu formu. Ovim je EMS AD Beograd postalo nejavno akcionarsko društvo u potpunosti u vlasništvu Republike Srbije, bez mogućnosti kupovine akcija od strane pravnih ili fizičkih lica.

Novo ime kompanije je Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, odnosno EMS AD Beograd. Ostali podaci, matični broj i PIB, ostali su nepromenjeni.

– EMS AD Beograd nastavlja da postoji kao isto pravno lice i zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Razlozi za prelazak EMS u formu nejavnog akcionarskog društva proističu, između ostalog, iz obaveza koje je Republika Srbija preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju zaključenim sa EU – izjavio je ovim povodom generalni direktor EMS AD Beograd Nikola Petrović.

On je dodao da je promena pravne forme nezaobilazni deo šireg procesa korporativizacije Elektromreže Srbije, koji će doprineti uspostavljanju efikasnijeg sistema upravljanja i vođenja poslova.

– EMS AD Beograd ostaje preduzeće koje je u vlasništvu Republike Srbije, a promena pravne forme predstavlja ispunjenje obaveza kojim će se omogućiti bolje i savremenije poslovanje. Elektromreža Srbije bila je među najuspešnijim javnim preduzećima u zemlji, a prelazak u EMS AD Beograd je dugo planirani korak napred koji će omogućiti ubrzani razvoj i bolje korišćenje kompanijskih potencijala, na dobrobit svih građana Srbije – zaključio je Petrović.

Prethodno, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. oktobra 2016. godine donela odluke broj 05 broj 023-10172 i 10175/2016, o promeni pravne forme JP EMS  i o izmenama i dopunama osnivačkog akta „Elektromreže Srbije”. Osnivač i jedini akcionar EMS AD Beograd je Republika Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada RS.

Izvor:ems.rs

Vesna Vukajlović