„Elektroprivreda Srbije“ i Dženeral elektrik pauer potpisali ugovor

Srbija

sssJavno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i kompanija Dženeral elektrik pauer (GE Power) potpisali su ugovor o nabavci turbine za blok A4 u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu, kojom će biti postignute značajne uštede i povećanja sigurnost proizvodnje električne energije.

Ugovor vredan 19,9 miliona evra potpisali su Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ i Darijus Kovalevski, direktor prodaje za retrofit sisteme u Dženeral elektrik pauer. EPS je najbolju ponudu izabrao u otvorenom i transparentnom postupku javne nabavke zahvaljujući čemu je dobio tri miliona evra nižu cenu.

– Blok A4 dobiće novi život posle 250.000 sati rada, a ujedno se novom turbinom povećava snaga bloka za 24 megavata. Finansijska ušteda kroz potrošnju manje količine uglja i veću efikasnost bloka iznosiće oko šest miliona evra na godišnjem nivou – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ na potpisivanju ugovora. – EPS će nastaviti sa modernizacijom i revitalizacijom kapaciteta kojima će se povećati stabilnost snabdevanja električnom energijom i sve to u skladu sa smernicama Vlade Srbije, kako bi dobili moderniji i efikasniji EPS.

Više na: eps.rs

Vesna Vukajlović