Elektroprivreda Crne Gore da hitno sanira nastalu štetu pomora riba na Ćehotini

Region

Vlada Crne Gore se na jučerašnjoj sednici upoznala sa Usmenom informacijom o ekološkom incidentu u Termoelektrani „Pljevlja”.

Foto: Vlada Crne Gore

Ukazano je na potrebu maksimalnog mogućeg skraćivanja rokova za početak radova na ekološkoj rekonstrukciji TE „Pljevlja” kojom su predviđena rešenja za potpunu eliminaciju ovakvih incidenata.

Od Elektroprivrede Crne Gore zatraženo je da hitno sanira nastalu štetu i ukazano na neophodnost redovnog nadzora i praćenja eventualnih ispuštanja otpadnih voda i pravovremeno informisanje javnosti o tome.

Vlada je iskazala podršku i poštovanje aktivnostima nadležnih institucija koje su efikasnim radom u veoma kratkom i roku otkrili počinioce i zadužila svoje predstavnike u Odboru direktora Elektroprivrede Crne Gore da hitno sazovu vanrednu sednicu Odbora koji će se izjasniti o odgovornosti za nastanak i posledice incidenta.

Milisav Pajevič