Elektrana na biogas u Zrenjaninu na čekanju

Srbija

biogas

Vlada Kraljevine Holandije je u junu ove godine na konkursu podsticaja održivog ekonomskoh razvoja putem poboljšanja energetske efikasnosti odobrila gradu Zrenjaninu sredstva za finansiranje elektrane na biogas koja bi proizvodila toplotnu i električnu energiju.

Vrednost investicije je 729 hiljada evra, a trebalo bi da bude donirana u vidu mašina za predstojeću bioelektranu koje će montirati firma „Host bio enerdži“ iz Holandije. Uslovi konkursa predviđaju da Zrenjanin obezbedi lokaciju predstojeće fabrike, ali i zemljište na kome će se proizvoditi biomasa. Takođe, neophodan je i privatni partner koji bi investirao oko 780 hiljada evra kako bi ovaj projekat bio završen.

JKP „Gradska toplana“ iz Zrenjanina je u avgustu ove godine raspisala javni konkurs za investitore koji su zainteresovani za ovaj projekat, ali je danas saopštila da zbog podnete dokumentacije mogućih investitora, koja nije kompletna, tender mora da bude obustavljen.

Početkom sledeće godine ovo preduzeće će ponovo raspisati tender ako vlada Holandije još uvek bude zainteresovana da ulaže u ovaj projekat.

Ugovor sa privatnim partnerom bi trebalo da bude potpisan na 25 godina, a investitor će imati 75% dobiti od proizvodnje električne i toplotne energije iz ove biogasne elektrane. Elektrana na biomasu u Zrenjaninu bi trebalo da ima instalisanu snagu od 360kW, a proizvodnja energije iz biogasa bi trebalo da počne u oktobru 2014. godine.

S.J.

Foto: waste-management-world.com