Ekoturizam šansa za razvoj Crne Gore

Vesti | Turizam | Region

 

Direktor Ekološkog pokreta „Ozon“, Aleksandar Perović ističe da je ekoturizam kao jedan od najperspektivnijih razvojnih modela, koji lokalnim zajednicama otvara prostor za proizvodnju, zapošljavanje, preduzetništvo, inovacije i umrežavanje, kako su kazali, neuporedivo bolji od pasivne uloge čekanja stranih investicija i kreditnog zaduživanja za potrebe trenutnog rešavanja ekonomskih problema i kupovinu socijalnog mira.

– Umesto da lokalne zajednice zavise od ne ekoloških projekata, sumnjivog kapitala i investitora, verujemo da je za građane mnogo bolje pravilno koristiti lokalne prirodne resurse i budžetska sredstva, vodeći se poslovnom vizijom i javnim, a ne privatnim interesima, kako je to najčešće slučaj, kazao je Perović.

Neshvatljivo mu je da se umesto okretanja održivim razvojnim pravcima, poput ekoturizma, za koji, prema njegovim rečima, ima rastuće interesovanje i turista i investitora i dalje insistira na, „megalomanskim projektima“.

– Kao što je na primer Porto Skadar Lake ili se reke sa pitkom vodom stavljaju u ciljevi malih hidroelektrana, što ne samo da je pogrešno već i pogubno i sa dugotrajnim posledicama, naročito na lokalnom nivou, navodi se u saopštenju.

Predlažemo da se u pripremama formiranja Eko-fonda, čije je osnivanje najavljeno do kraja tekuće godine, otvori prostor i za finansiranje projekata koji uz primenu savremenih tehnologija doprinose nacionalnom brendiranju Crne Gore kao ekološke države.

– Nadamo se da će lokalne uprave naših opština, konačno shvatiti da ne mogu od izbora do izbora „prodavati maglu“ građanima i da se mora pokazati ozbiljnost i sposobnost da se obezbedi perspektiva, naročito za mlade koji sve više odlaze iz zemlje ili se vežu za rad u državnoj i lokalnoj administraciji, umesto da pokreću sopstveni porodični biznis, a tu je ekoturizam sa povezanim delatnostima, kao što je npr. digitalni marketing, realna šansa, zaključuje Perović.

Milisav Pajević