Ekološko pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu

Srbija

Ekološko pravo na Pravnom fakultetu u BeograduPovodom početka nastave na predmetu Ekološko pravo 15. marta biće organizovana svečanost u sali za sednice Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ekološkog fonda „Ecotopia“ potpisan je 19. februara 2014. godine, a njime je predviđena specijalizacija znanja iz oblasti Ekološko pravo.

Gospođa Mirjana Drenovak Ivanović, jedan od rukovodioca ovog programa, izjavila je da je ovaj kurs organizovan kako bi edukaciju iz oblasti Ekološko pravo dobili predstavnici državnih organa, privrede, kreatori ekološke politike, kao i predstavnici civilnog društva. Ona je istakla i da će se na studijama govoriti o propisima koji uređuju standarde kvaliteta životne sredine (voda, vazduh, zemljište, buka, ekološke karakteristike proizvoda, slobodan pristup ekološkim informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa zaštitom životne sredine).
Nastavni program ovog predmeta će obuhvatiti načela prava zaštite životne sredine, pravo na pristup ekološkim informacijama, procenu uticaja i stratešku procena uticaja na životnu sredinu, ekološko pravo i principe ekološke politike EU, sistem trgovine emisijama gasova s efektom staklene bašte na međunarodnom i na nivou Evropske unije, pravni okvir izdavanja odobrenja i uslova za namerno uvođenje u životnu sredinu genetički modifikovanih organizama i drugo.

Nastava je koncipirana tako da se izvodi petkom i subotom, a biće sastavljena od predavanja i radionica koji će se realizovati kroz 72 nastavna časa. Predavači će biti profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i renomirani strani i domaći stručnjaci, a studije vode prof. dr Stevan Lilić i doc. dr Mirjana Drenovak Ivanović.

S.J.
foto: ius.bg.ac.rs