Ekološke sprave na igralištima u Alibunaru čekaju mališane

Foto: Milisav Pajević

Klackalice, kule, ljuljaške, stočići i tobogani od prirodnog i eko materijala, sa svim odgovarajučim sertifikatima su skladno postavljeni na mestima gde su deca bezbedna.

Opština Alibunar ima u planu da u najkraćem, ali i optimalnom periodu za biljke, pejzažno uredi prostor postavljanjem određenog broja sadnica kojim će se dodatno ulepšati nova igrališta.

Inače, u ovoj banatskoj opštini prošle godine su obnovljeni svi Domovi kulture, izgrađena je nova mreža puteva, dok su postojeći putevi dobrim delom rekonstruisani.

Vodovodni i kanalizacioni sistem je saniran u nekim delovima Alibunara, a na ovom projektu se intezivno i dalje radi, jer je rok za realizaciju 1. septembar 2018. godine.

Uz podršku Vlade AP Vojvodine prošle godine obavljeni su radovi na sanaciji ulične rasvete u svim naseljima opštine, a za Projekat sanacije ulične rasvete utrošeno 22.671.360,00 dinara.

Opština Alibunar je u saradnji sa mesnim zajednicama otvorila nova igrališta mališanima u Ilandži i Lokvama za kraj 2017. godine.

Milisav Pajević