Ekološke radionice u osnovnim školama u Kruševcu

Srbija | Održivi razvoj

os-jovan-popovic_428x321_373a7ff0762bd8120ee5ed01db3988faProjekat „Osnažiti!“ se sprovodi u Kruševcu, u zajedničkom partnerstvu Javno komunalnog preduzeća Kruševac, Grada Kruševca i Udruženja Treehouse, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „Podrška EU inkluzivnom društvu“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji. Ukupni fond u iznosu od 5,4 miliona evra i kojim rukovodi Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji čini materijalnu podršku.  Opšti cilj projekta je poboljšanje ekonomske i društvene inkluzije Roma i najugroženijeg seoskog stanovništva kroz jačanje i integraciju njihove uloge u javnom komunalnom sektoru reciklaže, u saradnji sa javnim sektorom.

Projektom „Osnažiti“  planirane su reciklažne radionice u osnovnim školama u Kruševcu sa učenicima 5 i 6 razreda.  Cilj radionice je da se učenicima približe termini „REDUKUJ, REUPOTREBI, RECIKLIRAJ“, i da im se na interesantan način ukaže na to koji se sve materijali mogu reciklirati i na koji način svako od nas razvrstavanjem otpada u domaćinstvu može da da svoj doprinos ekologiji. Na radionicama se govori i o efektima globalnog zagađenja i novim trendovima, koji teže unapređenju trenutne situacije.

Izvor: krusevac.rs