Ekološka radionica za predškolce u Kragujevcu

Srbija | Upravljanje otpadom

Tim JKP Čistoća iz Kragujevca započeo je juče ekološku radionicu u svim preškolskim ustanovama, jer kao društveno odgovorno preduzeće želi da podigne nivo ekološke svesti građana na temu upravljanja otpadom.

Cilj radionice je da se deca predškolskog uzrasta edukuju o pravilnom upravljanju otpadom, odnosno o prednostima ponovnog iskorišćavanja otpada. Svrha planiranih aktivnosti je da deca steknu nove navike i obaveze kojima će omogućiti i sebi i narednim generacijama čistiju životnu sredinu.

U toku radionice deca će biti upoznata sa terminima otpada, ambalaže, separacije, reciklaže i deponovanja. Nakon teorijskog dela, predškolci će i sami moći da razvrstaju otpad koji naprave. U dvorištima ustanova biće postavljene tri kante: zelene, žute i plave boje. U kantu zelene boje odlagaće komunalni otpad, u kantu žute boje plastičnu ambalažu, a u plavu kantu papirnu i kartonsku ambalažu. Pristup učenju kroz ovu akciju je baziran na unapređenju stanja životne sredine.

izvor: kragujevac.rs

Sandra Jovićević