Ekološka izložba „Neka plavo ostane plavo“ u Podgorici

1fea6f636962f3d47cf384896d0ca166

Nevladina organizacija „Green Home“ iz Crne Gore saopštila je da je povodom obeležavanja Svetskog dana voda 22. marta 2016. godine otvorena izložba „Neka plavo ostane plavo“ u Podgorici.

Izložba je organizovana u okviru projekta „4M: Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“, a u cilju podizanja svesti građana i lokalnih zajednica o značaju očuvanja biljnog i životinjskog morskog sveta.

Predstavnici NVO „Green Home“ saopštili su da izložbena postavka prikazuje karakteristike biljnih i životinjskih vrsta koje su ugrožene na evropskom i svetskom nivou, kao i pretnje za njihov opstanak koje mogu dovesti do trajnog nestanka ovih vrsta. Oni su podsetili i da je Crna Gora u procesu pristupanja Evropskoj uniji preuzela obavezu da 10 odsto teritorije morskog pojasa proglasi zaštićenim područjem i pridruži evropskoj ekološkoj mreži Natura 2000, a kako bi se pomoglo u ovom procesu pokrenut je projekat „4M: Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“. Navedeno je i da je za potrebe mapiranja podmorja odštampan Priručnik za inventarizaciju morskih vrsta i staništa, a koji će koristiti ronioci tokom istraživanja i izrade karata rasprostranjenosti mora.

U okviru izložbe „Neka plavo ostane plavo“ održavaju se i ekološke radionice u osnovnim školama koje se odnose na očuvanje biodiverziteta podmorja, a najmlađi će dobiti bojanke sa idejama o tome šta pojedinci mogu učiniti da zaštite morske vrste od međunarodnog značaja.

Postavka izložbe će do 25. marta 2016. godine biti u EU info centru u Podgorici, nakon čega se seli u Kotor, Tivat, Budvu i druge primorske gradove.

Sandra Jovićević

foto: cdm.me