Ekološka akcija i speleološka ekspedicija Zverinjačke rupe u NP Lovćen

Međunarodna speleološka ekspedicija „Zverinjačke rupe‟ i ove godine nastavlja istraživanja u NP Lovćen.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Nova ekspedicija Zverinjačke rupe realizovaće se tokom tri nedelje, u periodu između 26. jula i 10. avgusta ove godine.

Pored istraživanja, ekspedicija planira da organizuje i ekološku akciju čišćenja otpada pomoću posebne tehnike, iz teško dostupne pećine na području naselja Dolovi u NP Lovćen.

Od 2010. godine, od kako su započele ekspedicije, pronađeno je 59 novih jama od kojih je dokumentovano 35.

U jami „Sistem Pala skala“, u prošloj ekspediciji istražili su kanale sve do dubine 667 metara.

Vođa ekspedicije Jure Tičar kao i do sada rezultate istraživanja dostaviće NP Lovćen i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore čime daju doprinos obogaćivanju podataka o prirodnim fenomenima NP Lovćen.

JP Nacionalni parkovi Crne Gore i NP Lovćen i ove godine pružaju punu podršku istraživanjima Zverinjačke rupe.

Podrškom ovakvih i sličnih istraživanja na prostoru Nacionalnih parkova Crne Gore doprinose, ne samo unapređenju naučnih i stručnih podataka, već i podsticanju međunarodne institucionalne saradnje, kao i promovisanju prirodnih vrednosti.

Takođe, u narednom Planu upravljanja, inputi elspedicije koji se tiču upravljačkih metoda, biće inkorporirani kao set aktivnosti i mera koji se odnosi na karstni sistem Lovćena.

Ekspedicija „Zverinjačke rupe‟ je objavila materijale svojih istraživanja jama u NP Lovćen za period od 2010. do 2017. godine i realizovala nekoliko javnih prezentacija u Sloveniji.

Milisav Pajević