Ekološka akcija čišćenja lokaliteta na Starom aerodromu u Podgorici

Foto: Pixabay

U utorak 24. aprila na lokalitetu Magistralni put Podgorica-Tuzi, potez od Ul. Veljka Vlahovića ka Tuzima sa lieve strane magistrale u ukupnoj dužini od 350 matara uz magistralni put i širini od 100-120 metara, koji obuhvata park i šumu, a povodom Međunarodnog dana planete Zemlje održaće se ekološka akcija čišćenja. Akciju organizuju Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i “Čistoća” d.o.o. – Podgorica.

Područje se odlikuje velikim bogatstvom vrsta flore i faune te raznovrsnim i složenim ekosistema submediteranskog područja. Akcija čišćenja, treba da posluži kao pozitivan primer kontinuiranog nastojanja u rešavanju problema neuređenih odlagališta u Crnoj Gori.

Kombinacija zajedničkih aktivnosti i javnog dijaloga je najbolji način za jačanje partnerstva između građana i nadležnih institucija, ali i svojevrstan podsetnik da za kvalitet životne sredine odgovornost snosimo svi, i pojedinačno i kao društvo u celini.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević