„Eko Servis Sistem“ podneo zahtev za potrebu procene uticaja za projekat mobilnog postrojenja za tretman otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta „Eko Servis Sistem“ iz Ćuprije podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – mobilnog postrojenja za tretman opasnog otpada.

Kako se navodi u saopštenju, u ovom postrojenju se vrši uklanjanje opasnih komponenti, delova, materijala i materija iz elektronske i električne opreme, tretman otpadnog ulja, tretman ambalaže koja sadrži ostatke opasnih supstanci i tretman kablova koji u sebi sadrži ulje i katran od uglja.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 10 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs