Eko ostrva u opštini Vogošća, Kanton Sarajevo

Region | Upravljanje otpadom

ekopak.ba

U opštini Vogošći u Kantonu Sarajeva u Bosni i Hercegovini postavljeni su osvetljeni paneli sa porukama da otpad nije smeće, a koji se napajaju solarnom energijom.

Ovi paneli postavljeni su na šest lokacija gde su prethodno postavljeni kontejneri za ambalažni otpad čime je završena prva faza izgradnje eko ostrva u ovoj opštini.

U planu je postavljanje još 15 eko ostrva u ovoj opštini čime će se podići svest o potrebi separacije otpada i zaštite životne sredine.

Partner na ovom projektu je kompanija „EkoPak“ koja je i prvi ovlašćeni operater sistema ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini.

Sandra Jovićević

foto: ekopak.ba